การบริหารจัดการยา Paxlovid

   ยา Paxlovid มีข้อแนะนำให้ใช้สำหรับผู้ป่วยโควิด19 ที่มีอาการเล็กน้อยหรือปานกลางและมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรง (การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิต) ทั้งนี้ยา Paxlovid ที่นำมาใช้ในปัจจุบันมีจำนวนจำกัด จึงควรใช้ตามคำแนะนำอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยและประเทศชาติ

   หากมีข้อสงสัยในการบริหารจัดการยา โปรดติดต่อ คุณศิวาพร สังข์รวม กองวิชาการแพทย์ 02-590-6146

   หากมีข้อสงสัยในการบันทึกข้อมูล โปรดติดต่อ คุณทับทิม ทองวิจิตร สำนักดิจิทัลการแพทย์ 02-590-6314

  ลงทะเบียน (ผู้ใช้ใหม่)       เข้าสู่ระบบ